Đầu ghi hình QUESTEK app

4CH 1080P+1 IP
4 in 1
App: SuperLivePro
8CH 1080P+1IP
App:SuperLivePro
4CH 1080P
App: SuperLivePro

8CH 1080P + 1 IP
4 in 1
App: SuperLivePro
16CH 1080P + 4CH IP
4 in 1
App: SuperLivePro
16CH 1080P
App: SuperLivePro
8 SATA x 4 TB
8CH 3MP
2 SATA x 4 TB
NVR 16CH 1080p
2 SATA x 4TB

NVR 32CH 3Mp
8 SATA x 4 TB

32CH HDTVI/AHD/Analog
4 SATA x 6 TB
HDCVI 4CH + 1CH IP


HDCVI 4CH + 1CH IP


8CH AHD 1080p App: vMeyeSuper
HDCVI 8CH + 2CH IP
HDCVI 8CH + 2CH IP


HDCVI 16CH + 2CH IP


HDCVI 4CH + 2CH IP


HDCVI 8CH + 4CH IP
HDCVI 16CH + 8CH IP
2 SATA x 6 TB

4CH CVI 720p


8CH CVI 720p
Đi dây xa 500m

16CH CVI 720p - 960p
Đi dây xa 500m
16CH AHD 1080p
App: vMeyeSuper, xMeye
4CH AHD 720p


8CH AHD 720p


32CH AHD 1080p


NVR 4CH 1080P


NVR 8CH 1080p


NVR 16CH 1080P


DVR (5in1)
AHD/CVI/TVI/Analog/IP

DVR (5in1)
AHD/CVI/TVI/Analog/IP

DVR (5in1)
AHD/CVI/TVI/Analog/IP

DVR (5in1)
(AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
4CH
DVR (5in1)
(AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
8CH
DVR (5in1)
(AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)
16CH
NVR 4CH
1 SATA x 6 TB

NVR 8CH
1 SATA x 6 TB

4 CH AHD 1080p
App: vMeyeSuper
8CH AHD 1080p
App: vMeyeSuper.
Độ phân giải: 32CH Full 960H
2 SATA x 3 TB
DVR 4CH 5in1
DVR 8CH 5in1
DVR 16CH 5in1
DVR 24CH 2.0MP
DVR 32CH 2.0MP
DVR 32CH 2.0MP
8 SATA up to 48TB
NVR 16 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6TB
Đầu ghi hình NVR 4CH
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 6MP
H.264+/H.264/MJPEG
1 SATAx6TB
Đầu ghi hình NVR 8CH
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 6 MP
H.264+/H.264/MJPEG
1 SATAx6TB
Đầu ghi hình NVR 16CH
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 5MP
H.264/MJPEG
2 SATAx6TB
Bàn điều khiển CVI
Hỗ trợ RS232, RS485, USB port
Hỗ trợ PTZ
Màn hình LCD hỗ trợ
Đầu ghi hình 4 kênh 5in1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
1 SATA x 6TB
Playback 4 CH
Đầu ghi hình 8 kênh 5in1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
1 SATA x 6TB
Playback 8 CH
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
1 SATA x 6 TB
Playback 4 CH
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
1 SATA x 6 TB
Playback 8 CH
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
1 SATA x 6 TB
Playback 16 CH
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080N
2 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
1 SATA x 6 TB
Playback 4 CH
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
1 SATA x 6 TB
Playback 8 CH
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
1 SATA x 6 TB
Playback 16 CH
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
2 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình 32 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
2 SATA x 6 TB
Playback 8 kênh
Đầu ghi hình 32 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 1080P
8 SATA x 6 TB
1 eSATA
Playback 8 kênh
Đầu ghi hình 4 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 4 MP
1 SATA x 6 TB
Playback 4 CH
Đầu ghi hình 8 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 4 MP
1 SATA x 6 TB
Playback 8 CH
Đầu ghi hình 8 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 4 MP
2 SATA x 6 TB
Playback 8 CH
Đầu ghi hình 16 kênh CVI
Hỗ trợ độ phân giải 4 MP
2 SATA x 6 TB
Playback 16 CH
Bàn điều khiển camera speedome IP
Hỗ trợ PTZ, Set Plan, Tour, Pattern...
Màn hình LCD
Đầu ghi hình NVR 4 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 6MP
1 SATA x 6 TB
Playback 4 kênh
Đầu ghi hình NVR 8 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 6MP
1 SATA x 6 TB
Playback 8 kênh
Đầu ghi hình NVR 16 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 5 MP
2 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình NVR 32 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 5 MP
2 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình NVR 4 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8 MP
1 SATA x 6 TB
Playback 4 kênh
Đầu ghi hình NVR 8 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8 MP
1 SATA x 6 TB
Playback 8 kênh
Đầu ghi hình NVR 16 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8 MP
1 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình NVR 16 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8 MP
8 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình NVR 32 kênh
Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8 MP
4 SATA x 6 TB
Playback 16 kênh
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1