Đầu ghi hình KBVISION app

HDCVI 4CH + 1CH IP


HDCVI 8CH + 2CH IP


HDCVI 16CH + 2CH IP


HDCVI 16CH


HD (5in1) 4CH + 1IP


HD (5in1) 8CH + 2IP


HDCVI 4CH + 1IP
5in1
1 SATA x 6 TB
8CH + 2IP
5 in 1
1 SATA x 6 TB
16CH + 2IP
5 in 1
1 SATA x 6 TB
16CH + 2IP
5in1
2 SATA x 6 TB
HDCVI 4CH + 2CH IP


HDCVI 8CH + 4CH IP


HDCVI 16CH + 8CH IP


HDCVI 16CH + 8CH IP


HD(5in1) 4CH + 2IP


HD (5in1) 8CH + 4IP
1 SATA x 6TB

HD(5in1) 16CH + 8IP


HD(5in1) 16CH + 8IP
2 SATA x 6 TB

NVR 4CH WIFI
1 SATA x 6TB

NVR 16CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP Support
NVR 4K 32CH
2 SATA x 6 TB

NVR 32CH 4K
4 SATA x 6 TB
8MP Support
NVR 32CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP Support
NVR 64CH IP up to 12MP
H.265
8 SATA x 10 TB
NVR 4CH 6Mp
1 SATA x 6TB

NVR 8CH 6Mp
1 SATA x 6 TB

NVR 4CH Wifi


NVR 32CH 4K
4 SATA x 6 TB
8MP Support
NVR 16CH 4K
8 SATA x 6 TB
8 MP support
NVR 32CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP Support
NVR 64CH 12Mp
8 SATA x 10 TB
12MP Support
NVR 4K 32CH
2 SATA x 6 TB

HDCVI 32CH


NVR 128CH 12Mp
16 SATA x 6 TB

NVR 256CH 1.0 MP/2.0MP
24 SATA x 6 TB

Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA
4 SATA x 6 TB
Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA
8 SATA x 6 TB
Server quản lý chuyên dụng


Server quản lý chuyên dụng


Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý
Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý
Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý
Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý
HDCVI 8CH + 4IP


HDCVI 8CH + 4IP


NVR 32CH 4K
4 SATA x 6TB
8MP support
NVR 16CH 4K
8 SATA x 6 TB
8 MP support
NVR 32CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP support
Thiết bị lưu trữ mở rộng


Thiết bị lưu trữ mở rộng


Server lưu trữ ghi hình camera IP


Thiết bị lưu trữ 2000 Camera IP


Server lưu trữ 128 Camera IP


Sever lưu trữ 512 Camera IP


Server lưu trữ 512 Camera IP


Server lưu trữ 768 Camera IP


DVR(5in1)
(HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog)
4CH + 2IP
HDAnalog(5in1)
HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog
8CH + 4IP
HDAnalog(5in1)
HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog
16CH + 8IP
HDCVI 32CH
8 SATA x 6 TB

HDAnalog(5in1)
HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog
4CH + 2IP
HDAnalog(5in1)
HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog
8CH + 4IP
HDAnalog(5in1)
HDCVI,HDTVI,AHD,IP,Analog
16CH + 8IP
NVR 4K 32CH
Hỗ trợ 5 MP
4 SATA x 8 TB
NVR 4K 16CH
Hỗ trợ 8MP
8 SATA x 8 TB
NVR 4K 32CH
Hỗ trợ 8MP
8 SATA x 8 TB
NVR 4K 64CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 8TB
Thiêt bị lưu trữ mở rộng eSATA


Thiết bị lưu trữ mở rộng eSATA


Thiết bị quản lý 500 kênh


Thiết bị quản lý 2000 kênh


Server lưu trữ 128 kênh


Server lưu trữ 512 kênh


Server lưu trữ 512 kênh
Hỗ trợ 36 HDD

Server lưu trữ 768 kênh


HDCVI 16CH + 8IP


HD Analog(5in1)
4CH + 2IP
1 SATA x 6 TB
HD Analog(5in1)
8CH + 4IP
1 SATA x 6 TB
HD Analog(5in1)
16CH + 8IP
2 SATA x 6 TB
HDCVI 32CH
8 SATA x 6 TB

HDCVI 32CH


NVR 128 CH 12 MP
8 SATA x 6 TB
Server lưu trữ 128 CH
HD Analog(5in1)
4CH + 2IP

HDAnalog(5in1)
8CH + 4IP

HDAnalog(5in1)
16CH + 8IP

HDCVI 32CH
8 HDD x 6TB

NVR 4CH 6Mp

NVR 8CH 6Mp


NVR 4CH Wifi


NVR 4K32CH
2 SATA x 6TB

NVR 32CH 4K
4 SATA x 6 TB
8 MP support
NVR 16CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP support
NVR 32CH 4K
8 SATA x 6 TB
8MP support
NVR 64CH 12Mp


NVR 128CH 12Mp


NVR 128CH 12Mp


Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA
Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA
Server quản lý chuyên dụng
Server quản lý chuyên dụng.
Server lưu trữ kết hợp với quản lý.
Server lưu trữ kết hợp với quản lý.
Server lưu trữ kết hợp với quản lý.
Server lưu trữ kết hợp với quản lý.
Đầu ghi NVR 4 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265/H.264
1 SATA x 6 TB.
Đầu ghi NVR 8 CH up to 8 MP
Chuẩn nén H.265/H.264
1 SATA x 6 TB
Đầu ghi NVR 16 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265/H264
1 SATA x 6 TB
NVR 4 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265/H.264
1 SATA x 6 TB
NVR 8 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265/H.264
1 SATA x 6TB
NVR 16 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265/H.264
1 SATA x 6 TB
NVR 4 CH up to 8MP
Chuẩn nén H265
1 SATA x 6 TB
NVR 8 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB.
NVR 16 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB
NVR 4 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB
NVR 8 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB.
NVR 16 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB.
NVR 4 CH up to 8 MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB
NVR 8 CH up to 8MP
Chuẩn nén H.265
1 SATA x 6 TB.
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh
NVR 16CH 12MP
8 SATA x 10 TB
12MP Support
NVR 32CH
8 SATA x 10 TB
12MP Support
16CH NVR
8 SATA x 10 TB
12 MP support
NVR 32CH 12MP
8 SATA x 10 TB
12MP Support
Đầu ghi hình NVR 4K 16CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10TB
Đầu ghi hình NVR 4K 32CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10TB
Đầu ghi hình NVR 4K 64CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10TB
Đầu ghi hình NVR 4K 16CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10 TB
Đầu ghi hình NVR 4K 32CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10 TB
Đầu ghi hình NVR 4K 64CH
Hỗ trợ 12MP
8 SATA x 10 TB
Đầu ghi hình 16CH 5in1
Hỗ trợ 2.0MP và IP 5 MP
4 SATA x 8TB
Đầu ghi hình 16CH 5in1
Hỗ trợ 2.0MP và IP 5 MP
8 SATA x 8TB
Đầu ghi hình 32CH 5 in 1
Hỗ trợ độ phân giải 2.0MP và IP 5 MP
2 SATA x 8 TB

Đầu ghi IP 4K 16CH
Hỗ trợ độ phân giải 12MP
8 SATA x 10 TB
Đầu ghi hình IP 4K 32CH
Hỗ trợ độ phân giải 12MP
8 SATA x 10 TB
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình IP 4K
Đầu ghi hình chuyên dụng cho ATM
Hỗ trợ 4 CH HDCVI và 4 CH IP
4 SATAx4TB
Playback 9 kênh
Màn hình LCD 7" tích hợp
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K
Đầu ghi hình chuyên dụng cho giao thông
Server Quản lý trung tâm
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5 in 1 hỗ trợ 4MP
Đầu ghi hình 5 in 1 hỗ trợ 4MP
Đầu ghi hình 5 in 1
Đầu ghi hình 5in1 32 kênh
Đầu ghi hình HDCVI 4K 4 kênh
Đầu ghi hình HDCVI 4K 8 kênh
Bàn điều khiển Camera IP Speed dome
NVR 16CH up to 8.0MP
4 SATA x 6TB
Đầu ghi hình NVR 4K 64CH
Hỗ trợ độ phân giải 12MP
8 SATA x 10 TB