Camera KBVISION app

2.0Mp(4in1)
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
2.0Mp(4in1)
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
1.0Mp OV-V1
IR 20m
Vỏ nhựa
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
1.0Mp OV-V2
IR 20m
Vỏ kim loại
1.0Mp OV-V2
IR 20m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1 1.3MP
Camera 4 in 1
1.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
1.0Mp
IR 20m
Vỏ nhựa
1.3Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
1.3Mp
IR 20m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
1.3Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
1.3Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
1.3Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
2.0Mp
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 20m
Vỏ nhựa
2.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera IP Wifi 1.3MP
2.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
HDCVI 2.0Mp 20x
IR 100m
PTZ
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
HDCVI 2.0Mp 30x
IR 100m
PTZ
Vỏ kim loại
HDCVI 2.0Mp 20x
Vỏ kim loại

3.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 20m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
1.0Mp OmmiVision V2
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.0Mp OmmiVision V1
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.0 Mp OmmiVision V2
IR 30m
Vỏ kim loại
1.0 Mp OmmiVision V2
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 40m
Vỏ kim loại
Camera IP 1.3 MP
8.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
1.3Mp Aptina V2
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp Starvis Dol WDR
IR 50m
Vỏ kim loại
Camera IP 1.3MP
Camera IP 1.3MP
3.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
Camera IP 1.3MP
2.0Mp Starvis Dol WDR
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp Starvis Dol WDR
IR 30m
Vỏ kim loại
12.0Mp Starvis Dol
ePTZ, 360 độ
IR 15m, MicroSD 128GB
Vỏ kim loại
Camera IP 1.3 MP
5.0Mp Starvis Dol
ePTZ, 360 độ
MicroSD 64GB
Vỏ kim loại
Camera IP Wifi 1.3MP
Camera IP Wifi ốp trần tích hợp micro
2.0Mp - 30x
IR 500m
Vỏ kim loại
Camera IP Wifi quay quét 1.3MP
2.0Mp - 40x
IR 500m
Vỏ kim loại
Camera IP 2.0 MP
1.3Mp - 20x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp - 25x
IR 150m-Night Breaker
Vỏ kim loại
Camera IP 2.0MP
2.0Mp - 30x
IR 150m-Night Breaker
Vỏ kim loại
Camera IP 2.0MP
Camera IP 2.0MP
1.3Mp - 20x
Vỏ kim loại

Camera IP Wifi 2.0MP tích hợp micro
Camera IP 2.0MP
2.0Mp - 12x
Vỏ kim loại

2.0Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
Camera IP 3.0MP
2.0Mp - 4x
Vỏ kim loại

Camera IP 3.0MP
2.0Mp - 4x
IR 30m
Vỏ kim loại
Camera IP 3.0MP
Camera IP 3.0MP
Camera IP Wifi 3.0MP
Camera IP Wifi 3.0MP
Camera IP 3.0MP
Camera IP 3.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4.0MP
Camera IP 4K (8MP)
Camera IP 4K (8.0MP)
Camera IP 4K (8.0MP)
Camera IP 4K (8.0MP)
Camera Smart IP 3.0MP
Camera Smart IP 3.0MP
Camera Smart IP 2.0MP
Camera Smart IP 2.0MP
Camera IP Fisheye 360 độ 12MP
Camera IP Fisheye 360 độ 5.0MP
Camera Home IP 1.3MP
Camera Home IP 3.0MP
Camera Home IP 1.3MP
2.0Mp 30x
IR 500m
Vỏ kim loại
2.0Mp 40x
IR 500m
Vỏ kim loại
1.3Mp 20x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp - 25x
IR 150m - Night Breaker
Vỏ kim loại
2.0Mp 30x
IR 150m - Night Breaker
Vỏ kim loại
1.3Mp 20x
Vỏ kim loại
Gắn trong nhà
2.0Mp 12x
Vỏ kim loại

2.0Mp 4x
Vỏ kim loại

2.0Mp - 4x
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-20x
IR 100m
Vỏ kim loại
1.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 60m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 60m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
Bàn điều khiển
Camera Speed Dome
1.0Mp-SonyExmor
IR 20m led SMD
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 20m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 40m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 50m
vỏ kim loại
3.0Mp-SonyStarvis
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyStarvis
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyStarvis
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyStarvis
IR 30m
Vỏ kim loại
12Mp-SonyStarvis
IR 15m
Vỏ kim loại
5.0Mp-SonyStarvis
Vỏ kim loại

2.0Mp-30x
IR 500m
Vỏ kim loại
2.0Mp-40x
IR 500m
Vỏ kim loại
1.3Mp-20x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-25x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-30x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-12x
Vỏ kim loại

2.0Mp-4x
Vỏ kim loại
2.0Mp-4x
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 20m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 80m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
2.0Mp-20x
IR 100m
Vỏ kim loại
1.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.0Mp-SonyExmor
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3Mp-SonyExmor
IR 60m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 20m
Vỏ kim loại và nhựa
4.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyExmor
IR 60m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 40m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
8.0Mp-SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyStarvis
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp-SonyStarvis
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyStarvis
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp-SonyStarvis
IR 30m
Vỏ kim loại
12Mp-SonyStarvis
IR 15m, Fisheye lens
Vỏ kim loại
5.0Mp-SonyStarvis
Vỏ kim loại

2.0Mp-30x
IR 500m
Vỏ kim loại
2.0Mp-40x
IR 500m
Vỏ kim loại
1.3Mp
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-25x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-20x
Vỏ kim loại
2.0Mp-12x
Vỏ kim loại

2.0Mp-4x
Vỏ kim loại

2.0Mp-4x
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp SonyExmor
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
Smart IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-30x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp-20x
Vỏ kim loại

2.0Mp(4in1)
IR 20m
Vỏ kim loại
1.0Mp OV-V2
IR 20m
Vỏ nhựa
4.0 MP
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-20x
IR 100m
Vỏ kim loại
Bản điều khiển
Camera IP Speed Dome
5 MP Sony Starvis
360 độ
Vỏ kim loại
Bàn điều khiển camera IP Speedome
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp(4in1)
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp-25x
IR 100m Night Breaker
Vỏ kim loại
1.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
1.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3 Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
1.3 Mp
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 20m
Vỏ kim loại
2.0Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m Led SMD
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 30m
Vỏ kim loại
3MP
IR 30M
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 60m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 20m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp-SonyExmor
IR 30m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
4.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 30m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 40m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
8.0Mp Sony Exmor
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
3.0Mp
IR 50m
Vỏ kim loại
2.0Mp SonyStarvis
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0Mp Sony Starvis Dol
IR 30m
Vỏ kim loại
12.0 Mp
IR 10m
Vỏ kim loại
5.0Mp
IR 15m
Vỏ kim loại
1.3Mp - 20x
IR 100m
Vỏ kim loại
2.0Mp - 25x
IR 100m-Night Breaker
Vỏ kim loại
2.0MP - 30x
IR 100m-Night Breaker
Vỏ kim loại
2.0Mp - 25x
Night Breaker
Vỏ kim loại
2.0Mp - 12x
Vỏ kim loại

2.0Mp - 4x
Vỏ kim loại

2.0Mp - 4x
IR 30m
Vỏ kim loại
Bàn điều khiển
Camera IP Speed Dome

2.0Mp - 30x
IR 500m
Vỏ kim loại
2.0Mp - 40x
IR 500m
Vỏ kim loại
1.3 MP
IR 30m
12MP
Fisheye lens
1.0MP
IR 20m
1.3 MP
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3 MP
IR 20m
Vỏ kim loại
1.3 MP
IR 15m
Vỏ kim loại
2.0 MP
IR 20m
Plastic body
3.0 MP
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0MP
IR 50m
Vỏ kim loại
1.3MP
20x zoom
Vỏ kim loại
1.3 MP
IR 30m
Vỏ kim loại
2.0 MP
IR 50m
Vỏ kim loại
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Camera 4 in 1
Cảm biến 5.0 MP
Cảm biến 5.0
Độ phân giải 12 MP
Độ phân giải 12 MP
Camera Chuyên dụng cho giao thông.
Chân đế cho camera.
Cảm biến 2.0MP Aptina
Zoom quang 25x, zoom số 16x
AHD Speeddome
NightBreaker
Cảm biến 2.0MP
Zoom quang 25x, zoom số 16x
NightBreaker.
Cảm biến 2.0 MP
Zoom quang 12x, zoom số 16x
IR 100m
NightBreaker
Độ phân giải 2.0MP
Zoom quang 12x, zoom số 16x
Chuẩn nén H.265/H.264
IP Speeddome
Cảm biến 2.0MP
Zoom quang 25x, zoom số 16x
Chuẩn nén H264
IP Speeddome
2.0 MP
Zoom quang 25x, zoom số 16x
IR 100m.
2.0MP
Zoom quang 12x, zoom số 16x
Chuẩn nén H.265
2.0 MP
Zoom quang 25x, zoom số 16x IP Speeddome
2.0 MP
Zoom quang 12x, zoom số 16x
Chuẩn nén H.265
2.0 MP
Zoom quang 25x, zoom số 16x
2.0MP
zoom quang 12x, zoom số 16x
Camera HDCVI 2K
Camera HDCVI 4.0MP
Cảm biến 4MP
IR 80m
Vỏ kim loại
Cảm biến 4MP
IR 50m
Vỏ kim loại
Cảm biến 4MP
IR 60m
Vỏ kim loại
Camera HDCVI 2.0 Night Breaker
Camera HDCVI 2.0MP Night Breaker
Camera HDCVI 2.0MP Night Breaker
Camera HDCVI 2.0 MP Night Breaker
Camera HDCVI 2.0MP Night Breaker
Camera HDCVI 2.0MP Nighr Breaker
Camera dome IP
3.0MP
Ống kính 2.8-12mm
IR 30m
MicroSD 128 GB
Camera Pinhole siêu nhỏ chuyên dụng cho ATM
Camera Panoramic 180 độ 4 ống kính 2.0MP
Camera Speeddome 4K (8.0MP)
IR 200m
30x Zoom
Camera Thermal chuyên dụng cho dự án
Hỗ trợ đo nhiệt độ từ -40 đến 550 độ C
Cảnh báo quá nhiệt
Camera Hybrid Thermal
Hiển thị 2 hình ảnh song song
Hỗ trợ đo nhiệt độ từ -40 đến 550 độ C
Phát hiện lửa, cảnh báo quá nhiệt, báo động
Ống kính : 6-180mm, 30x optical zoom
Camera chống ăn mòn chuyên dụng
2MP, 30x Optical zoom
IR 100m
Camera Home IP 1.0MP
Camera Home IP 2.0MP
Camera chuyên dụng cho giao thông
Camera chuyên dụng cho giao thông
Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông và camera lớn
Radar giám sát tốc độ 1 làn đường
Đèn trợ sáng ánh sáng trắng
Ống kính chuyên dụng cho camera giao thông
Thiết bị giám sát tín hiệu đèn giao thông
Camera IP 2.0MP
Camera chuyên dụng cho giao thông
Camera HDCVI 8.0MP
Camera HDCVI 8.0MP
Camera 4 in 1 2.0MP Audio
Camera HDCVI 4.0MP
Camera Home IP 1.0MP